REGULAMIN BETASPEAK

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.1 Korzystanie z serwera jest darmowe i dostępne dla każdego użytkownika.
§1.2 Każdy użytkownik korzystający z naszego serwera akceptuje poniższy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.
§1.3 Nieznajomość poniższego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
§1.4 W przypadku występowania jakichkolwiek błędów na serwerze, lagów itp. każdy użytkownik powinien zgłosić ten fakt do administracji.


2. OGÓLNE ZASADY

§2.1 Rangę ZAREJESTROWANA / ZAREJESTROWANY, użytkownik może otrzymać nie wcześniej niż po upływie 5 minut łącznego czasu online na serwerze.
§2.2 Użytkownik ma prawo do posiadania maksymalnie 4 rangi gier, 5 rang 4fun, 1 ranga wiekowa, 1 ranga województwa oraz nieograniczona ilość rang specjalnych.
§2.3 Obowiązuje zakaz ustawiania wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nazistowskich, zawierających treści pornograficzne lub reklamę, description, nazw kanałów, nicków, avatarów.
§2.4 Obowiązuje zakaz reklamowania stron, serwerów, portali, z którymi serwer nie prowadzi współpracy.
§2.5 Obowiązuje zakaz spamowania wiadomościami, poke'ami i whisper'ami.
§2.6 Obowiązuje zakaz ustawiania przedrostków, które są przypisane do innych rang.
§2.7 Obowiązuje zakaz przeszkadzania innym użytkownikom.
§2.8 Administracja nie ma obowiązku informowania o usunięciu kanału w strefie prywatnej użytkownika dzierżawcy* gdy średnia aktywność na kanale w ciągu tygodnia wynosi "0".
§2.9 Każdy użytkownik ma prawo do otrzymania pomocy od administracji serwera jeśli połączy się z odpowiednim kanałem w STREFIE POMOCY.
§2.10 Zabrania się podszywania pod członków administracji, ustawiania znacząco podobych nicków i tagów.
§2.11 Zabrania się skrajnie częstej zmiany nicków (zabawa nickami) oraz zminiania ich w celu obrazy innego użytkownika.
§2.12 Zabrania się łączenia się bez potrzeby ze strefą pomocy oraz innych prób trollowania administracji.
§2.13 Zabrania się organizowania wszelkiego rodzaju zabaw i eventów na kanałach w strefie publicznej i strefie prywatnej bez zgody administracji.


3. STREFA KANAŁÓW PUBLICZNYCH / GIER

§3.1 Kanały Publiczne są przeznaczone dla użytkowników nie posiadających własnych kanałów w strefie prywatnej.
§3.2 Kanały Publiczne posiadają limity użytkowników przesiadujących na kanale w tym tym samym czasie.
§3.3 Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania.
§3.4 Obowiązuje zakaz odtwarzania muzyki (wyłączając kanały muzyczne/freestyle/beatbox/karaoke).
§3.5 Obowiązuje zakaz częstego zmieniania kanałów tzw. skakania po kanałach.


4. STREFA KANAŁÓW PRYWATNYCH

§4.1 O kanał prywatny może ubiegać się każda osoba, po połączeniu z odpowiednim kanałem w STREFIE POMOCY.
§4.2 Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden kanał.
§4.3 Kanały w strefie prywatnej mogą zawierać maksymalnie 2 podkanały.
§4.4 Brak numeru kanału lub zmiana go, jest sankcjowana jego usunięciem.
§4.5 Kanał Prywatny musi posiadać nazwę oraz być zabezpieczony hasłem.
§4.6 Administrator Kanału i Moderator Kanału są odpowiedzialni za pilnowanie porządku na kanale.
§4.7 Rangę Administrator Kanału może posiadać tylko jedna osoba.
§4.8 Rangę Channel Moderator Kanału mogą posiadać 2 osoby.


5. STREFA KANAŁÓW VIP
§5.1 Warunkiem uzyskania kanału w strefie VIP jest posiadanie przynajmniej 7 osób na swoim kanale prywatnym.
§5.2 Kanały VIP mogą posiadać maksymalnie 7 podkanałów.
§5.3 W przypadku gdy średnia aktywnośćna kanale w ciągu 7 dni wynosi "0", administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia kanału.
§5.4 Każda osoba posiadająca kanał VIP (rozumiana jako administrator tego kanału) otrzymuje również rangę VIP na serwerze.

6. SKARGI,POCHWAŁY, ODWOŁANIA

§6.1 Na odwołanie się od bana użytkownik ma 48h od nałożenia blokady za pośrednictwem wiadomości email.


7. ADMINISTRACJA

§7.1 Administracja serwera składa się z Właścicieli – oznaczonych kolorem czerwonym, Administratorów – oznaczonych kolorem fioletowym oraz Nowych Administratorów – oznaczonych kolorem zielonym.
§7.2 Administrator ma świecić przykładem, doskonale znać regulamin, być opanowany i obiektywny, a swoje obowiązki wykonywać z zaangażowaniem.
§7.3 Administrator nie jest zobowiązany do tłumaczenia się ze swoich poczynań chyba, że zażąda tego Właściciel.
§7.4 Właściciel jest zobowiązany podać przyczynę odebrania praw administratorowi na najbliższym zebraniu.
§7.5 Administrator ma prawo do zbanowania użytkownika bez podania konkretnej przyczyny, gdy ten mimo wcześniejszych ostrzeżeń w dalszym ciągu łamie regulamin.
§7.6 Administracja "służy" użytkownikom ale nie ma obowiązku spełniania każdej ich potrzeby.
§7.7 Słowo administratora jest niezawisłe i niepodważalne przez użytkownika, chyba że użytkownik ma dowody potwierdzające jego rację.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8.1 Regulamin obowiązuje od dnia 29.04.2017 r.
§8.2 Przed zmianą regulaminu administracja jest zobowiązania poinformować wszystkich użytkowników.
§8.3 Administracja zastrzega sobie prawo do działania wbrew powyższemu regulaminowi w sytuacjach wyjątkowych.


*Użytkownik dzierżawca – osoba posiadająca kanał w strefie premium lub w strefie prywatnej.